top of page

Hva kan vi lære av felles erfaringer med likestilling og inkludering?

MiA samarbeider med Agentúra práce BBSK, n.o. i Slovakia om prosjektet "Affirmative action boosting up Roma employment and education” finansiert av EØS-midlene.

Det er flere fellestrekk mellom utfordringer på arbeidsmarkedet hos Roma-befolkningen i Slovakia og for enkelte innvandrergrupper i Norge. Dette var utgangspunktet for samarbeidet mellom Agentúra práce BBSK og MiA. I prosjektet har vi utvekslet og lært av hverandres erfaringer med inkludering i arbeidslivet og ulike tiltak hos arbeidsgivere,- blant annet Coop, IKEA og NRK i Norge, og Tesco, Adient og en bakeri- og restaurant kjede i Slovakia.

Bildet ovenfor er fra Tesco, som har startet et samarbeid med videregående skoler om yrkesutdanning med praksis, der deltakerne får både utdanning og praksis i butikkarbeid, samt et fagbrev når de har fullført løpet. De tre jentene på bildet var svært fornøyde med opplegget, og at de fikk både lønn og andre goder innenfor utdanningsløpet. Slike kombinerte løp kan også bidra til en enklere overgang til arbeidslivet etter endt utdanningsløp, i tillegg til at flere vil kunne fullføre et lengre utdanningsløp enn det som har vært vanlig for denne gruppen.


11.-13. mars holdt MiA en todagers workshop for flere NGOer på feltet i Bratislava, og deltok på en nasjonal konferanse om likestilling og inkludering, der representanter for NGOer, opplæringsinstitusjoner og departementer deltok. MiA fortsetter samarbeider med Agentúra práce BBSK, og planlegger å søke inn flere europeiske prosjekter til høsten. Interesserte kan ta kontakt med eli@mangfold.no for mer informasjon.
Comments


bottom of page