top of page

Diskriminering - hva er lov og hva er ikke lov?

Seminaret på SoCentral 23.4. ble innledet av Karl Bjerke, faglig ungdomssekretær LO, med en interessant gjennomgang av fagforeninger i Norge, og hva de kan bidra med for arbeidstakere. Fagforeningene har forhandlet fram og vært pådriver for flere av de store kollektive avtalene som regulerer arbeidslivet i Norge. De spiller også en viktig rolle både i lønnsforhandlinger og som støtte for arbeidstakere i flere typer saker og konflikter som kan oppstå på en arbeidsplass.

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) ga en grundig oversikt over lovverket knyttet til diskriminering og arbeidsliv i Norge. Dette er en organisasjon som består av viderekomne studenter i juss om tilbyr gratis, tilpasset hjelp til selvhjelp for alle som identifiserer seg som kvinner.Zoja Ghimire Polskdialog/MiA, Ayesha Khan MiA og Karl Bjerke LO.Comments


bottom of page