top of page

Hjem / Tjenester

Tjenester

Stiftelsen Mangfold i Arbeidslivet har erfaring med å jobbe med store og mellomstore bedrifter som søker en komparativ konkurransefordel gjennom mangfoldsutvikling og mangfoldsstrategi. 

 

 

Stiftelsen Mangfold i Arbeidslivet skal utvikle, tilby og formidle tiltak og kompetanse for etniske og nasjonalt mangfold i norske bedrifter. MiA er et kunnskapssenter og nettverk for norske bedrifter med behov for kompetanse og erfaringsutveksling. Tiltakene MiA tilbyr er rettet inn på å styrke bedriftenes muligheter til å gjøre bedre nytte av kompetansen til ansatte med etnisk, nasjonal og språklig minoritetsbakgrunn. Stiftelsen Mangfold i Arbeidslivet samarbeider med bedrifter og konserner, næringslivets parter, voksenopplæringsinstitusjoner og lokale og sentrale myndigheter.  ​

  • Stiftelsen Mangfold i Arbeidslivet utvikler en mangfoldsprofil i din bedrift hvor de enkelte ansattes ulike bakgrunn, kompetanse og muligheter bidrar til bedriftens lønnsomhet. 

  • Stiftelsen Mangfold i Arbeidslivet tilbyr mangfoldsutvikling i Norge og internasjonalt. Flere og flere bedrifter innser nå behovet for å tilpasse sin rekrutteringsstratergi og organisasjonsutvikling til det økende etniske og kulturelle mangfoldet i arbeidsstyrken. 

  • Stiftelsen Mangfold i Arbeidslivet kartlegger og utvikler sammen med din bedrift et program for mangfoldsledelse skreddersydd for din bedrifts mål og behov.

Konferanser/kurs
Helse og ernæring
Fagnorsk
Bolig/nærmiljø
Publikasjoner

Kontakt oss

Stiftelsen Mangfold i Arbeidslivet

Besøksadresse:
SoCentral, Øvre Slottsgate 3, 0157 Oslo 

Postadresse:
PB 4634 Sofienberg, NO-0506 Oslo

Telefon: (+47) 93 41 15 76

E-post daglig leder: eli[alfakrøll]mangfold.no

Org.nr.: 983 827 063
Kontonr.: 1645.01.23726

bottom of page