top of page

Naboens middagsbord

MiA hadde besøk av Venstre-politiker Rune Fortun fra Joblearn i Drammen til samlingen om inkluderende undervisning og traineetreff 26.3. Rune er en sterk tilhenger av at vi må bli flinkere til å kommunisere kulturen i arbeidslivet når vi holder kurs for internasjonale arbeidstakere. Det er viktig at alle blir kjent med sine rettigheter, og arbeidslivet har ulike fundamenter i ulike land. I lover og regler ligger det også mye kultur om hvordan vi samhandler sosialt,- f.eks det at vi i Norge har rett til å si ifra og ta opp ting med arbeidsgiver om forhold på arbeidsplassen. (Det ligger faktisk en forpliktelse til medvirkning for å skape et godt arbeidsmiljø i Arbeidsmiljøloven.)


Det å snakke om «hvordan vi gjør det her» bidrar også til at nye ansatte som kommer inn på norske arbeidsplasser lettere finner seg til rette og føler seg velkommen. Vi har en ganske implisitt kultur i Norge, og noen ganger går vi ut fra at andre skjønner hva vi mener uten å si det direkte. Men en som ikke er oppvokst i den norske kulturen med de samme referansene kan ikke intuitivt forstå disse kodene. Runes parallell var hvor forskjellig det var å bli invitert til middag hos naboen over gata da han var sju. Den familien hadde helt andre regler og måter å gjøre ting på. Man trenger ikke reise så langt for å oppleve kulturelle forskjeller…


La oss fremme åpenhet og tillit i kommunikasjonen når vi møter nye ansatte og samarbeidspartnere - det legger grunnen for interessante samtaler og kanskje vi alle lærer noe nytt. God påske ønskes alle fra MiA!Rune Fortun, Joblearn. Foto: MiA.


Siri Opsal, MiAs konferansier. Foto: MiA. Prosjektet om inkluderende undervisning, The Future of Learning, er støttet av EØS-midlene.

Opmerkingen


bottom of page