Mangfold i Arbeidslivet (MiA) er en privat ideell stiftelse og har over 10 års erfaring med problemløsning og kreativ utforming og gjennomføring av endringstiltak ved multietniske arbeidsplasser i Norge.
MiA jobber med virksomheter både i offentlig og privat sektor. Våre tjenester rangerer over et vidt felt men har den fellesnevner at vi hjelper virksomheter å skape inkluderende og mangfoldige arbeidsplasser.
Les mer her

Prosjekter
Les mer om våre prosjekter ved å
klikke linken nedenfor.
Les mer her

Tjenester
Her kan du lese mer om de ulike tjenestene vi tilbyr.
Les mer her

Konferanser og kurs
Mer om strategiske kurs, konferanser
og seminarer.
Les mer her

Publikasjoner
Aktuelle bøker fra MiAs medarbeidere finner du i denne seksjonen.
Les mer her