top of page

Delta i ungdoms-mentoring pilot?


I et internasjonalt prosjekt, E-mentoring, har vi nylig utviklet en modul med nyttige øvelser for ungdom som ønsker å komme inn i arbeidslivet. Den er lagt opp slik at en veileder kan ta med en gruppe ungdommer som gjennomgår øvelser og verktøy, med påfølgende refleksjon og dialog i gruppa. Dette opplegget kan gjennomføres digitalt, eller fysisk.


Hvis du ønsker å prøve ut dette verktøyet med ungdommer du har kontakt med som veileder, i forbindelse med organisasjonsarbeid, undervisning eller annet - så ta gjerne kontakt med siri@mangfold.no.


Selve utprøvingen bruker vi å organisere på denne måten:


Vi legger opp til to økter a ca 45 min. Dere får materiale fra oss, med anbefalinger på øvelser og hva dere kan prioritere. Etter piloteringen fyller dere og ungdommene ut en evaluering.


Vi kan også stille med veiledere som kan gjennomføre piloteringen. I Oslo-området kan vi komme på besøk, til andre kommuner med reiseavstand over en time kan vi veilede digitalt.


Vi skal teste ut vår modul med 25 ungdommer fra 15-30 år, og vi trenger noen flere enn de vi har rekruttert til nå.


Den modulen som skal testes, omhandler blant annet MBTI-testen, som brukes mye i rekrutteringsprosesser i arbeidslivet, og et læringsutbytte vil være at deltakerne lettere kan omtale sine «sterke og svake sider», eller fortelle litt mer om hvem de er på en måte som en rekrutterer forstår og lett kan forholde seg til. Denne prosessen vil også bidra til at de får mer innsikt i hva slags preferanser de har, noe som kan være nyttig på flere livsområder, og spesielt ved første utdanningsvalg. Karriereutvikling er jo en livslang prosess.Ta gjerne en kikk på nettsiden til prosjektet: https://www.ementoring.no


Og/eller lenken til prosjektplattformen: https://e-mentoring.watt.clickbottom of page