top of page

Vellykket pilotering av Fremtidens læring på SoCentral - nyttige verktøy for lærere!

29.2. organiserte MiA et fagseminar for lærere og organisasjoner om tilgjengelig og inkluderende digital undervisning på SoCentral, med inviterte deltakere, både lærere og deltakere i digital undervisning og fra organisasjoner.


Prosjektet «Framtidens læring» inneholder utviklet materiell og verktøy for lærere og andre som ønsker å holde kurs som er tilpasset alle, inkludert personer med funksjonsvariasjoner.


Verktøyene og læringsplattformer ble presentert av Violet Weli. Deltakerne fikk testet plattformen og drøftet erfaringer og mulige diskrimineringsaspekter ved for lite tilpasset undervisning. Student Mariane Høstmark delte erfaringer fra sine studier med forsøksvis tilrettelagt digital/hybrid undervisning.


Vi anbefaler alle å følge med på denne ressursbanken til vår polske partner, Globalnet: https://www.losglobos.eu/autoform?id=c20b85b3


Her ligger det mye materiale tilgjengelig både på engelsk og polsk, og vi legger fortløpende ut materiale på norsk så snart det er oversatt.


For mer informasjon om dette prosjektet, ta kontakt med Violet Weli: violet@mangfold.no.


Dette prosjektet er støttet av EØS-midlene.Prosjektleder Violet Weli. Foto: Ayesha Khan.


Prosjektleder Violet Weli og lærer Saara Pakarinen. Foto: Ayesha Khan.Mariane Høstmark, erfaringskonsulent for prosjektet, delte innsikter fra forsøksvis tilpasset undervisning, digital og hybrid. Foto: Mariane Høstmark.


Comments


bottom of page