top of page

Våg å inkludere med IKEA, se mangfoldet i NRK

Jeg som skriver denne artikkelen heter Michelle, jeg er fjorten år og har jobbet i praksis hos MiA de siste dagene. Grunnen til at jeg har vært her er fordi vi har et prosjekt på skolen der vi skal jobbe på en arbeidsplass i tre dager for å se og få en følelse av hvordan det er i arbeidslivet.


Denne uka har MiA vært rundt og besøkt ulike bedrifter og hørt på hva slags tiltak de gjør for å gjøre arbeidsplassen mer inkluderende for alle. I tillegg til dette har vi også vært så heldige å være vertskap for noen større virksomheter fra Slovakia. Noen av de bedriftene vi besøkte var IKEA og NRK.


Hos IKEA Furuset lærte vi at de har et program som skal hjelpe flyktninger med å lære språket og hjelpe de å komme seg tilbake igjen arbeidslivet. Det er også for familiegjenforente og innvandrere som ikke klarer å få seg jobb. De begynte med programmet i 2016. Programmet begynner med et norsk kurs der de starter med å være på nivå A2, og når de er ferdige skal de være på nivå B1. Mens de tar norsk kurset får de også erfaring og kompetansen til å få seg en jobb. Etter kurset jobber de i praksis med en mentor, eller som de kaller det på IKEA, en «Buddy». Etter at man har vært i praksis kan man søke jobb, og se etter ledige stillinger. De som har fått jobb og som har gått gjennom prosjektet rekrutteres til å være buddies for de neste som tar kurset.


Til slutt vil jeg tilføye at IKEA hadde en interessant teori om hvordan man får en jobb: mennesker, kultur og likestilling+rettferdig og inkluderende+kompetanse for ansettelse=broen for å få en jobb.Hos NRK mente de at de har et stort ansvar for å vise frem de fire mest underrepresenterte gruppene både på tv og i personalgruppen deres. Dette er nasjonale minoriteter, personer med funksjonsvariasjoner, kjønn og LHBTQ+ og språk. Grunnen til at disse er de viktigste er fordi at man ikke ser så mye av dem på tv eller på arbeidsplassen. Enkelte bedrifter er skeptiske når det kommer til å ansette noen som har funksjonsvariasjoner. Med dette mener jeg at om det er et jobbintervju og det står mellom en underkvalifisert person og en kvalifisert person som sitter i rullestol, så vil noen firmaer gå for den underkvalifiserte. Grunnen til dette er at de er redde for at den i rullestol kommer til å gi dem mer arbeid og kommer til å koste penger ved at de for eksempel må bygge et handicaptoalett eller renovere sånn at de får større ganger, slik at rullestolen skal få nok plass.


Men alt dette er jo nødvendige ting som alle bygninger burde ha, og i tillegg så skal du ikke bli diskriminert eller ikke få en sjanse basert på noe du ikke kan kontrollere eller hvordan ser ut. Akkurat dette vil NRK sette en stopper for i sitt eget selskap, sier de, fordi alle fortjener en sjanse. En annen ting NRK mente, var at vi skulle slutte å bruke orde inkludere, fordi for å bli inkludert så må du først være ekskludert, og at vi heller burde bruke ordet å tilhøre.

For å oppsummere, så snakka NRK om vi alle blir påvirket av det vi ser. Det vil si at hvis et barn som sitter i rullestol ser på tv og ikke ser noen som ligner, så kan det barnet ende opp med å tro at det ikke er noen som ligner på dem som kommer på tv. NRK har derfor et ekstra ansvar for å passe på at alle blir vist sånn at alle blir sett.


Besøkene til IKEA Furuset og NRK ble gjennomført i forbindelse med “Affirmative action boosting up Roma employment and education” et EØS-støttet prosjektsamarbeid med Agentúra práce BBSK og National Centre for Human Rights i Bratislava, Slovakia. Bedriftene som deltok var Whirlpool, Tesco, Adient (bilindustri) og en restaurant og bakeribedrift.Kommentare


bottom of page