top of page

Utsatt for hatytringer eller diskriminering?

Du kan få hjelp og veiledning hos LDO og politiet, og melde fra til Arbeidstilsynet.

11.6. hadde MiA seminar om psykososialt arbeidsmiljø og hatytringer. De rundt 30 deltakerne på seminaret stilte mange spørsmål, og fikk nyttige avklaringer om lovverk og hvem man kan kontakte om man ønsker å ta opp saker. Dette er en del av MiAs arbeid for å fremme kunnskap og veiledning om diskriminering i arbeidslivet.


Ingjerd Hansen fra Politiet. Foto: Violet Weli.


Natasha Bogasz fra Arbeidstilsynet hadde en interessant gjennomgang av psykososialt arbeidsmiljø og hvilke regler som gjelder. Det er mulig å melde fra til Arbeidstilsynet om man opplever trakassering/mobbing på jobben eller andre ting man tror kan være brudd på Arbeidsmiljøloven. Her er lenken til stedet du kan ta kontakt på flere språk:


Det er viktig å kontakte leder, og følge varslingsrutiner på arbeidsplassen, samt ta kontakt med verneombudet. Fagforeningen kan også være en viktig samtalepartner og støttespiller i slike saker. Arbeider du innenfor byggebransjen, er dette en relevant lenke. Byningsarbeidernes fagforening tar imot henvendelser på flere språk. Husk å melde deg inn. https://www.bygningsarbeider.no/om-foreningen


Ingjerd Hansen, mangfoldskoordinator i Politiet, gikk gjennom hva hatkriminalitet er. Dette er straffbare handlinger som helt eller delvis har bakgrunn i andres hudfarge,

nasjonale eller etniske opprinnelse, religion eller livssyn, seksuelle orientering, kjønnsidentitet/kjønnsuttrykk eller nedsatte funksjonsevne.


Hun oppfordret alle som opplever at de har vært utsatt for det, til å ta kontakt med politiet.

Det er en god ide å bruke Rasismeveileder.no for å finne ut mer om hvilke regler som gjelder for det du har vært utsatt for. Du kan bruke Google translate eller oversettingstjenester på tekst fra veilederen.Natasha Bogaz fra Arbeidstilsynet. Foto: Violet Weli.


Marie Mutoni Arnesen fra LDO informerte om at de tar imot henvendelser om diskriminering, og tilbyr veiledning om hvordan de som har blitt utsatt for det kan ta saken videre. Dette gjelder for eksempel om du har blitt utsatt for diskriminering i boligmarkedet eller i arbeidsmarkedet. Ta kontakt med LDOTa kontakt her: https://www.ldo.no/ombudet-og-samfunnet/kontakt-ldo/


Marie Mutoni Arnesen fra LDO. Foto: Violet Weli.


MiA ønsker med dette alle god sommer, og velkommen tilbake til vår semimarrrekke om diskriminering, som fortsetter til høsten. Da vil vi ha mer fokus på diskriminering av ansatte, og hva arbeidsgivere og andre kan gjøre for å forebygge dette, og bidra til et mer åpent og tolerant samfunn. Følg med på våre nettsider og SoMe!


Seminarrekken er støttet av Bufdir.

Comentarios


bottom of page