top of page

Traineer bidrar til nytenking i norsk arbeidsliv

Mange innvandrere kommer til Norge med høyere utdanning eller kompetanse, men opplever utfordringer når de prøver å komme inn i arbeidslivet og sitt fagmiljø. Traineeprosjektet er skreddersydd for innvandrere med høyere utdanning, enten de er arbeidssøkere eller i stillinger de er overkvalifisert for. Målet er å legge til rette for deres vei inn i det norske arbeidsmarkedet og styrke deres profesjonelle karriereutvikling i Norge. Programmet omfatter seks fagsamlinger som spenner over ulike temaer temaer knyttet til arbeidslivet i Norge. I tillegg får deltakerne mulighet til å gjennomføre hospitering i en virksomhet relevant til deres utdanning. 


Paulina Wojcik kommer fra Polen og har en mastergrad i sosiologi. Hun var hos Lyreco Norge i to-ukers hospiteringsplass i HR-avdelingen der.  Hun mener at en av styrkene ved traineeprosjektet er at det gir deltakerne en verdifull kombinasjon av både teori og praksis.


"Gjennom fagsamlingene fikk vi et solid teoretisk grunnlag, og hospiteringen her i Lyreco har vært utrolig  spennende. Det har gitt meg en unik mulighet til å få innsikt i hvordan ting fungerer i praksis og ikke minst hva jeg trenger å lære mer om.  Som hospitant har jeg blitt tatt veldig godt imot." 


Paulina forteller at hun har fått god oppfølging fra Nikolai Grefslie, en tidligere praktikant hos MiA, som i dag er Learning & Development Specialist hos Lyreco. Han mener at det er en vinn-vinn-situasjon, der både deltakere og bedrifter drar nytte av hverandres kompetanse og erfaringer. 


"Vi kan lære mye av hverandre" sier han.


Til slutt vil Paulina fremheve at oppholdet hos Lyreco AS har vært svært verdifull både personlig og profesjonelt.


 "Jeg har fått en dypere forståelse av min egen kompetanse. Jeg har følt meg inkludert og som en del av teamet, noe som har styrket mitt faglige selvbilde." Siri Opsal - MiA, Paulina Wojcik og Nikolai Grefslie - Lyreco AS.

コメント


bottom of page