top of page

Sosial innovasjon - konferanse i Polen

Oppdatert: 13. jul. 2023

MiA var i Warszawa deltok på en konferanse for sosiale innovatører 22.6. Det var avslutningskonferansen for prosjektet "Sosialt entreprenørskap - grunnleggende kurs" som vi har hatt glede av å utvikle sammen med våre polske partnere, SWPS universitetet https://english.swps.pl/, og Women Entrepreneurship Foundation https://siecprzedsiebiorczychkobiet.pl/ .


Arrangementet var rettet mot det akademiske miljøet, frivillige organisasjoner og sosiale entreprenører fra hele Polen. På konferansen ble det snakket om etablering av lokale arenaer for innovatører, verktøy og arbeid og eksempler på sosial innovasjon fra Polen og Norge. Det ble også presentert et kursopplegg for sosiale innovatører utviklet som en del av dette prosjektet.


Kurset består av moduler og opplæringsverktøy for arbeid med sosiale innovasjoner.

Målet med prosjektet var å utvikle og implementere undervisningsprogrammet "Sosialt entreprenørskap - grunnleggende kurs" samt å skape et innovativt verktøy for kartlegging av effekter av sosial innovasjon. Prosjektet gjennomføres med støtte fra EØS-midlene.


Informasjon om prosjektet på polsk:
Comments


bottom of page