top of page

Polski dialog møter foreldre på polske skoler

Innen prosjektet @PolskiDialog.no har vi hatt gleden av å møte foreldre på polske skoler Akademia Młodego Polaka w Nordre Follo og Szkoła Polska im. Bohaterów Narwiku przy Ambasadzie RP w Oslo.


Vi snakket om:

  • utfordringene polske familier møter i Norge

  • norsk hjelpeapparatet for barn og familier

  • guiden 'Psykisk helsehjelp i Norge"

  • norske lover og regler


Dette var mulig takket være polske fagpersoner som frivillig deler sin kunnskap og erfaringer og det flotte samarbeidet med polske skoler.


Prosjektleder Zoja Ghimire er ansvarlig for heftet "Psykisk helsehjelp i Norge". For mer informasjon, se ww.polskidialog.no og PolskiDialog FB.
Comments


bottom of page