top of page

Polske historier i "Sykepleien"

I den nyeste utgaven av Tidsskriftet Sykepleien kan dere lese om vårt arbeid og erfaringer fra MiA- prosjektet "Polsk Dialog".

Ofte får vi henvendelser fra mennesker som jobber under kritikkverdige forhold. Når de sier i fra og ber om hjelp er det lite som skjer.

Historier som er beskrevet i magasinet viser hvor store barrierer mange polske og andre arbeidsinnvandrere møter i norsk arbeidsliv og i møte med NAV. Til tross for at de følger sine plikter, får de dårlig oppfølging både fra arbeidsgiver og NAV. Takket være de som ville stå fram er disse historiene belyst.

Vi jobber daglig med å bistå polske innvandrere i å bli bedre integrert og inkludert, men også for at arbeidsinnvandrere ikke blir usynlige og tatt hensyn til i norsk integreringspolitikk.


Photo by Ivan Henao on Unsplash.

Comments


bottom of page