top of page

Polsk dialog 5 år!

Oppdatert: 24. jun.

Vi gratulerer Polsk dialog, MiAs informasjonsprosjekt for polske innvandrere med fem års jubileum i 2024. Prosjektet har bidratt til veiledning og informasjon til polske innvandrere om norske offentlige tjenester, og økt synlighet om gruppens preferanser og behov til institusjoner og samfunnet.


Prosjektleder Zoja Ghimire.


Prosjektleder Zoja Ghimire, er selv polsk og utdannet psykolog. Hun har arbeidet flere år i Norge og Storbritannia, og kjenner derfor godt til immigranters utfordringer. Polsk dialog har spesielt tatt for seg informasjon om offentlige tjenester knyttet til helse- , familie- og arbeid.


Prosjektet Polsk dialog bidrar til å kartlegge behovene hos målgruppen, og tilbyr veiledning på polsk, både innenfor veivising i offentlige systemer, og juridisk veiledning, som gis av polske advokater på frivillig basis.


Fra venstre: Szymon Dziubinski, prosjektleder Zoja Ghimire og Margaret Dabrowska.


I prosjektets levetid har det blant annet blitt gitt veiledning om Korona, foretatt en undersøkelse om veiledningsbehovene hos polske innvandrere, og organisert flere fagseminarer og konferanser. Prosjektlederen har også bidratt i flere offentlige arbeidsgrupper og utvalg. Dette arbeidet har gitt viktige erfaringer og innsikter om innvandreres situasjon i Norge.


Vi heier på Polsk dialog, og håper prosjektet får midler til å fortsette dette viktige arbeidet!


Comments


bottom of page