top of page

Norske eksempler til inspirasjon i Slovakia

MiA samarbeider med Agentúra práce BBSK, n.o. om et prosjekt for å fremme aktiv inkludering av Roma befolkning i arbeidsliv og utdanning i Slovakia. Prosjektet er finansiert av EØS-midlene, Norway Grants. MiA bidrar med innsikter fra norsk arbeidsliv og eksempler på inkludering av marginaliserte grupper, blant annet fra Stormberg: https://www.stormberg.com/no/om-stormberg/inkluderende-arbeidsliv


Programme number: LDI03017 and title: LDI03


Comments


bottom of page