top of page

Migrantmødres kompetanse i nytt Erasmus+ prosjekt

MiA er koordinator for Erasmus+ prosjektet Migramoms in a digital world, der fokuset ligger på å hente fram kompetanse migrantmødre har tilegnet seg ved moderskap og andre livserfaringer, og plassere dem i et system som gjør at de kan anvendes i jobbsøking og på andre arenaer. Et mål med prosjektet er også å tilby trening i digital kompetanse, og styrke karriereveiledning for denne målgruppen. Vår norske partner EUROMASC AS har lang erfaring med å etablere "Microcredentials" eller minikvalifikasjoner, som er et godt verktøy i arbeidet med livslang læring. Vi vil teste ut treningsopplegg for veiledere og migrantmødre til neste år, og nye og gamle samarbeidspartnere er velkommen til å delta!

Ta kontakt med saara@mangfold.no for mer informasjon.


Øvrige partnere i prosjektet er:

Associazione Piano C - Italy

Instituto Para El Fomento del Desarrollo y la Formación SL (INFODEF) - Spain

Le Monde des Possibles ASBL (MDP) - Belgium

Mareena - Slovakia


Soleterre - Strategie di Pace ONLUS - Italy


Bilde: Christina Wocintech.

コメント


bottom of page