top of page

Migramom- konferansen 2024: Hvordan kan innvandrermødre få høyere yrkesdeltakelse i de europeiske land?

Oppdatert: 16. mai

MiA stiller dette spørsmålet til forskere, organisasjoner, NAV og voksenopplæringsinstitusjoner i en panedialog på sluttkonferansen til Migramom-prosjektet 7.juni 2024 på Litteraturhuset i Oslo.


Bilde av mor med barn, som holder en PC. Foto: Christina Wocintech, Unsplash.


Partnere fra fem europeiske land har utarbeidet seks læringsmoduler som er fritt tilgjengelig for lærere og andre som ønsker å bidra til styrking av innvandrermødres kompetanse innenfor digitale ferdigheter, livsmestringsferdigheter mm.


Forsker Elisabeth Ugreninov fra NOVA, Centre for Welfare and Labour Research

Oslo Metropolitan University, har følgende introduksjon til sitt innlegg:


Newly arrived female immigrants often find themselves in a vulnerable position in the labour market due to lack of the formal skills, limited host-country language skills, and cultural background differing from the mainstream norms This intersection of conditions often serves as bases for a higher rate of discrimination among female immigrants. Introduction programmes for immigrants aim to increase their host-country knowledge and subsequently to increase labour market inclusion.


Recent research has shown limited effect of introduction programmes in achieving this aim, and lately, such programmes have turned towards a faster implementation which may be at the expense of a healthy and long-lasting inclusion in the labour market. Thus, many female immigrants start working in occupations where few formal skills are required and consequently having poor employment and earnings prospects.


There are many pathways to employment of female immigrants, this presentation raises the question: how can policies ensure a healthy and long-lasting inclusion?


Program for konferansen:

8.30 Registration, coffee/tea

9.00 Welcome - MiA/Euromasc

9.10 Presentation of The MOMDIG project - Project Partners: MiA, Euromasc, Soleterre/Piano C, MDP

9.40 Interactive Dialogue with the Participants

10.00 Break

10.15 Elisabeth Ugreninov, Researcher at NOVA, Centre for Welfare and Labour Research, Oslo Metropolitan University: Fast-track to employment - the other side of the coin

10.45 Panel Dialogue:

- Note Norwegian teaching, Karense Foslien

- The Norwegian Labour and Welfare Administration, Grorud borough in Oslo (NAV Bydel Grorud), Sadia Bashir

-Smedstua Adult Education Center (Smedstua Voksenopplæring), Line S. Huseby

-Somali Women's Self-Help Group (Somalisk selvhjelp kvinner- SSK), Sulekha Awed

-The Human Rights Academy (Menneskerettsakademiet), Elsa Yohannes Samuel

- MOMDIG project partners, who will share their experiences of working with immigrants and refugees in Belgium, Italy, Norway, Spain and Slovakia.


11.45 Lunch Break

12.05 Concluding Remarks, Evaluation - MiA, Euromasc


Konferansespråket er engelsk, med oversettelse til norsk.


Alle deltakere er velkommen med spørsmål og kommentarer i paneldialogen. Ta kontakt med arrangørene om du ønsker hjelp til å delta.

Send e-post til: Saara (alfakrøll) mangfold.no


Påmelding via denne lenken:


NB! Begrenset antall plasser. Først til mølla-prinsippet gjelder.


Denne konferansen er en del av MOMDIG-prosjektet, og delfinansiert av EU.

MOMDIG– « Migramoms in a digital world » 2021-1-NO01-KA220-ADU-000028433.


Partnere i prosjektet:

Euromasc - Norge

Associazione Piano C - Italia

Instituto Para El Fomento del Desarrollo y la Formación SL (INFODEF) - Spaina

Le Monde des Possibles ASBL (MDP) - Belgia

Mareena - Slovakia

Soleterre - Strategie di Pace ONLUS - Italia

Comentários


bottom of page