top of page

MiA med innlegg om karriereutvikling på OXLO Kickoff 13.11.

MiAs innlegg om like muligheter i karriereutvikling ble presentert av Violet Weli og Eli K. Langset. Violet Weli understreket at det er behov for mer mangfoldskompetanse i flere kommunale tjenester, og at man trenger å styrke relasjonskompetansen. I Oslo har over 30 % av innbyggerne i flere bydeler innvandrerbakgrunn. Hun fortalte om egen inkludering i arbeidsliv og karriere, der kontinuerlig kompetanseutvikling og åpenhet for nye erfaringer har vært en nøkkel til endring og tilpasning. MiA arbeider med inkluderende læringsstrategier i prosjektet The Future of Learning, i samarbeid med Globalnet i Poznan.

Langset la vekt på at det i en organisasjon som ønsker å fremme like muligheter i karriereutvikling er viktig å kartlegge medarbeideres helhetlige kompetanse, som også inkluderer utdanning som ikke er godkjent i Norge, arbeidserfaringer og livserfaringer fra f.eks omsorgsarbeid i familien.

MiA erfarer at kvinner ofte har utviklet betydelig kompetanse på organisering og tilrettelegging gjennom å ha ansvaret for barn og andre familiemedlemmer over lengre tid, såkalte myke ferdigheter, som er viktige i f.eks omsorgsyrker og arbeid innenfor utdanningssektoren. Dette arbeider MiA med å utvikle et rammeverk for i MOMDIG-prosjektet, et Erasmus+ KA220 prosjekt med partnere fra flere europeiske land.

I tillegg er det viktig at organisasjonene tilbyr åpen intern påmelding til kompetanseheving og læring, målrettede kurs for medarbeidere som trenger å utvikle seg på spesifikke områder, f.eks på høyere nivåer i skriftlig norsk. Ved å oppmuntre flere medarbeidere til å prøve seg på lederoppgaver gjennom møte- og prosjektledelse, og oppmuntre alle til å bruke sine ressurser og søke utfordringer som bidrar til at de får utviklet sine talenter får også organisasjonene flere aktuelle kandidater til leder- og topplederstillinger.
Alle bilder: Jørn Lyhman, Velferdsetaten, Oslo kommune.
Comments


bottom of page