top of page

MiA holder workshop for Rik på mangfold

MiA holdt workshop for Nettverket Rik på mangfold tirsdag 7.11. i Oslo.

Rik på mangfold, fagbevegelse for alle, eies av Norsk Folkehjelp, og ble lansert i 2020. Nettverket er et svar på LO-kongressens vedtak fra 2017, om at LO skulle opprette et minoritetsnettverk for mangfold og inkluderende arbeidsliv.


MiAs veileder Ayesha Khan ble sitert i en artikkel på nettsidene til Norsk Folkehjelp:

"Det handler også om å jobbe med holdningene. Man må øke antall tillitsvalgte som har en mangfoldig bakgrunn, da kan fagbevegelsen speile dem de prøver å rekruttere. I dag er det for eksempel ikke så mange tillitsvalgte med innvandrerbakgrunn, men om man klarer å øke antallet, vil man åpne en viktig kanal for rekrutteringen. "Ayesha Khan. Foto: Ludvig Gundersen, Norsk Folkehjelp.
Comments


bottom of page