top of page

MiA deltar i ‘’Key competences for people 50+’’ project!

Oppdatert: 7. jul. 2022

MiA deltar i ‘’Key competences for people 50+’’ project (2021-1-PL01-KA220-ADU-000035200), som er delfinansiert innenfor KA2 strategiske partnerskap innen utdanning og utvikling for samarbeid i innovasjon og utveksling av god praksis.


Prosjektet varer i 24 måneder - fra februar 2022 til januar 2024.


Prosjektet er en allianse mellom fire partnere fra fire forskjellige land i Europa: Polen, Frankrike, Norge og Spania.


"Disclaimer This Project has received funding from the European Union. Content expresses the views of its author(s) only. The European Commission is not responsible for any uploaded or submitted content. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information it contains.»

bottom of page