top of page

Karriereveiledning på morsmål

MiA samarbeider med NAV Lillestrøm og Digna AS om å utvikle et program for karriereveiledning på morsmål, som en del av Introduksjonsprogrammet for flyktninger. Programmet inneholder kurs for morsmåls karriereveiledere, og veiledende kursmateriale. Det utarbeides læringspakker på arabisk, kinyarwanda og somalisk. Kinyarwanda-delen av prosjektet er nå gjennomført med de dyktige veilederne Jeanne Zawadi og Benjamin Ndicunguye. Deltakerne var svært fornøyde med karriereveiledningen, og flere ønsket mer veiledning på morsmål.


Ved å gjennomføre tidlig karriereveiledning på morsmål, blir det lettere for flyktninger å se hvilke veger de kan gå i Norge,- både innenfor arbeid og utdanning. Dette kan påvirke motivasjon og opplevelse av retning, og dermed bidra til økt satsing på norsklæring og andre ferdigheter som forventes i det norske arbeidslivet.


Veiledere med morsmålsbakgrunn har kompetanse i språk, kultur, arbeidsmarked og utdanningssystemer fra flere land, og er en unik ressurs i dette arbeidet. I samarbeid med karriereveiledning som tilbys av Karriereveiledningssenter, NAV og utdanningssintutusjoner, kan disse veilederne komplettere og styrke karriereveiledningen for flyktninger i en viktig fase av livet. Prosjektet er støttet av IMDi.

留言


bottom of page