top of page

Inspirerende digital reise   

Artikkel skrevet at Ruth Anderberhan Yemane, fra Bachelor i sosialt arbeid Oslo Met, fra praksis hos MiA våren 2024.


For mange kan det å navigere i den digitale verden virke som en overveldende oppgave, spesielt når det kommer til å mestre grunnleggende ferdigheter som å bruke e-post. Men for en deltaker ved MiAs datakurs ble veien en inspirerende digital reise. Vi kan kalle deltakeren Zahra.  

 Zahra, som nesten ikke hadde noe erfaring med e-post, sto overfor en utfordring da det ble klart at hun trengte å lære å bruke dette essensielle kommunikasjonsverktøyet. Hennes eneste e-postadresse var knyttet til mobilen, og hun hadde til og med glemt passordet til den. 

 

Med hjelp fra kursveilederne, begynte deltakeren å bygge opp sin digitale kompetanse.  

Først og fremst ble det satt fokus på å opprette en ny e-postadresse med et sikkert passord som deltakeren kunne huske. På grunn av utfordringer med å finne et sikket passord og noe Zahra kunne huske, tok noen timer før den nye e-postadressen var oppe og gikk. Zahra var dypt takknemlig for den støtten hun fikk, og dette var et vendepunkt i hennes digitale reise. 

 

Etter å ha overvunnet den første hindringen, lærte Zahra å utforske de mange mulighetene e-posten kunne tilby. Gjennom kursets undervisning og veiledning fra instruktørene, lærte hun ikke bare å skrive og sende e-post, men også hvordan man vedlegger filer og bilder. 

 

Neste undervisningsdag kom Zahra strålende og struttende av entusiasme. Hun delte ivrig med klassen hvordan læreren til barna hennes hadde bedt henne om å sende noen bilder på e-post, og takket være det hun hadde lært på datakurset, klarte hun det helt selvstendig. Zahra strålte av stolthet og glede over sin egen prestasjon, og hennes entusiasme smittet over på resten av klassen. 

 

Det var rørende å se Zahras personlige reise mot digital mestring. Å være vitne til hennes glede og triumf var mer enn bare en faglig prestasjon - det var en påminnelse om den virkelige betydningen av det MiA gjør. Gjennom MiA datakurs har Zahra ikke bare oppnådd digitale ferdigheter, men også en følelse av selvstendighet, mestring og personlig styrke. 

 

I hver e-post sendt ligger det en historie av personlig vekst og triumf, og Zahra er et levende bevis på kraften i individuell mestring gjennom MiA datakurs.


Disse kursene er støttet av Arbeidsdirektoratet gjennom prosjektet "Motivasjon og mestring".

Våre samarbeidspartnere er NAV Søndre Nordstrand og Deichman Holmlia, som stiller sine lokaler til disposisjon for kurset. Vi takker for alle som bidrar til våre kurs og aktiviteter for digital kompetanse til alle.

Comments


bottom of page