Innovativ økonomi og bærekraftig livsstil i iFLY-SLOW


iFLY- SLOW står for "Innovative Financial Literacy for You for a Sustainable Lifestyle Of Wealth management", og er et KA202 Erasmus + prosjekt. Prosjektet skal utarbeide en digital database med verktøy og tips til utdanning i økonomi, et teoretisk rammeverk og en pedagogisk basis for en læreplan, samt en digital plattform med læringsapper for deltakere. Materialet vil bli tilrettelagt for nybegynnere, og er beregnet på instruktører og lærere som vil utvikle marginaliserte gruppers kompetanse på feltet. Det vil også bli utarbeidet en iFLY-SLOW pedagogisk håndbok. Følg med høsten 2022 - da vi vil legge ut lenker til prosjektets nye nettsider.


Partnerne i prosjektet er:

Le Monde des Possibles - Belgia https://www.possibles.org

Paragon Europe - Malta http://paragoneurope.eu

Instituto para el Fomento del Desarrollo y la Formación - Spania
 https://infodef.es

KIST Consult - Østerrike http://www.kist-consult.com

Stiftelsen Mangfold i arbeidslivet - Norge