top of page

Framtidens læring

- endrede perspektiver innenfor digital utdanning for yrkesfaglærere


Vi samarbeider med Globalnet Sp. z o.o. fra Poznan om et prosjekt der vi undersøker mulighetene for tilpasset digital læring.


Følg med på prosjektets nettside på:

https://www.thefutureoflearning.eu/


eventuelt:


Vi arbeider sammen for et grønt, konkurransedyktig og inkluderende Europa.

EØS-midlene er bidrag fra Island, Liechtenstein og Norge, og skal fremme et grønt, konkurransedyktig og inkluderende Europa.

bottom of page