top of page

Coop Mega Kolbotn - aktivt ledet mangfold og inkludering gir gode resultater
På anbefaling fra Virke besøkte vi Coop Mega Kolbotn 22.5. for å bli kjent med butikksjef Vincent Blom og hvordan han og teamet arbeider for å få så gode resultater. Tilstede var også Elena Simeonova, assisterende butikksjef, og Heidi Auran, HR partner fra Coop Øst.

Coop Mega Kolbotn har:

 • blitt kåret til «Norges Matgledebutikk»

 • oppnådd høyeste score noensinne gitt til en dagligvarebutikk, av «Dagligvarehandelen»

 • topp score i Medarbeiderundersøkelsen

 • svært lav turnover

 • topp inntjening

 • vunnet «Årets norske lean virksomhet» i 2022

 • blitt kåret til Årets Coop Mega i region Øst 2022 osv.

De har også et bredt mangfold med 56 ansatte fra 16-69 år, fra 15 forskjellige land, og med ulike bakgrunner og livserfaringer.

«Vi må finne hver enkelt medarbeiders styrker for å få det til å fungere»

Vincent forklarer suksessen med at det handler om å se hver enkelt medarbeiders talenter, og sørge for at alle blir inkludert i arbeidet med å nå butikkens mål. De har møte i forkant av hvert skift, dvs kl 9 og 16, der de går gjennom mål og planer for dagen, og alle kan komme med innspill til hvordan de kan gjøre ting bedre. KPIer og fokusområder oppdateres hver dag på en tavle og er godt synlige for alle. (KPI eller Key Performance Indicators, er måltall som skal måle hvor godt en bedrift eller avdeling presterer.)


Som en del av rekrutteringsprosessen benyttes personlighetstester på flere språk. Dette gjøres for å redusere risikoen for diskriminering og bidrar til at de får et riktig inntrykk av arbeidssøkerne. De som får tilbud om jobb, får også tett oppfølging av mentorer når de starter å arbeide. Opplæringstiden varierer, avhengig av ansvarsområde.


Flere av de ansatte med flerkulturell bakgrunn har blitt ledere på sine områder. Fathiya fra Jordan var utdannet regnskapsfører, men startet i praksis i Coop i Mega i 2005. Nå er hun leder for sjømatavdelingen og innehar fagbrev innenfor sjømatfaget.


Ali, som er fagutdannet i salg og service og er leder av bakeriavdelingen, kommer fra Afghanistan, og startet I Coop Mega 2014. Han er svært kundeorientert og scorer topp på service.


Vincent legger også vekt på at alle har noe å bidra med, også de som for eksempel ikke kan ta tunge løft, arbeide veldig raskt osv.

Harald, som arbeider i kassa, har en kronisk lidelse, men er svært motivert for jobben. Han står på og kommer på jobb hver vakt, noe som også inspirerer de andre ansatte.ESG - gevinster

Ved å ha et inkluderende og mangfoldig miljø, får vi flere gevinster, forteller Vincent:

 • Et svært godt arbeidsmiljø, og lavt sykefravær

 • Veldig lav turnover

 • Høy kundetilfredshet

 • Lavt matsvinn osv.

Vi ønsker også å speile samfunnet vi er en del av, og da må alle være inkludert.

Coop Mega Kolbotn arbeider dermed på en måte som viser verdien av god ledelse (governance), sosialt ansvar (social) og bærekraftig drift (environmental) i praksis.


Vincent har følgende avslutningsreplikk:

«Jag er helt övertygad om att när man förstår det bærekraftiga sammanhanget mellan mångfald samt inkludering och progression på viktiga nyckeltal, då kommer det att ge fantastiska effekter på många områden och arbetsplatser. Och kanske främst - oerhört goda effekter för många människor.»


Denne artikkelen er en del av MiAs arbeid med å presentere hvordan norske virksomheter arbeider med inkludering og mangfold for deltakere i prosjektet “Affirmative action boosting up Roma employment and education” et EØS-støttet prosjektsamarbeid med Agentúra práce BBSK og National Centre for Human Rights i Bratislava, Slovakia. Bedriftene som deltok i besøket på Coop Mega Kolbotn var Whirlpool, Tesco, Adient (bilindustri) og en restaurant og bakeribedrift.

Comments


bottom of page