top of page

Barrierebrytende konferanse?

MiA var representert på regjeringens nasjonale integreringskonferanse ved prosjektleder for Polsk dialog, Zoja Ghimire. Konferansen er en årlig møteplass mellom representanter for innvandrermiljøer og regjeringsmedlemmer. Hensikten er å dele erfaringer og perspektiver fra organisasjoners daglige arbeid med integrering og inkludering med politikere og byråkrater fra ansvarlige departementer. I statsministerboligen var det ca 80 eksterne deltakere.

Konferansens hovedtema var å bryte barrierer for bedre integrering, og ble åpnet av Arbeids- og inkluderingsministeren, Tonje Brenna.Foto: Claudio Castello.

Fra venstre: Zoja Ghimire (Stiftelsen Mangfold i arbeidslivet - MiA), Ana Maria Silva-Harper (Jasmin Kvinnettverk) Nasreen Begum (Bydelsmødre Norge), Sylwia Balawender (Polsk-norsk forening Razem=Sammen)


Zoja Ghimire presenterte gruppearbeidet i bolken Ferdigheter i norsk for arbeidsrettet integrering mens kunnskapsminister, Kari Nessa Nordtun og statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Kjetil Vevle tok i mot innspillene.


Hun utrykte behov for å inkludere arbeidsinnvandrere i rettighetene til gratis språkopplæring. I år er det 20 år siden den økende andelen arbeidsinnvandrere fra EØS land startet å komme til Norge. Mange av dem har etterhvert bosatt seg her. Dette er ikke lenger en midlertidig gruppe, mente Kjetil Vevle, og sa at regjeringen må se på hvordan retten til språkopplæring for denne gruppen kan styrkes.


Siden 2019 har MiA ledet et informasjons- og integreringsprosjekt «Polski Dialog». Vi tilbyr informasjon, veiledning og juridisk rådgivning for polske innvandrere, samt dialog og temaseminarer med fagpersoner. Målet er å sette fokus på bedre kjennskap til norske lover og regler i arbeids- og samfunnsliv, og fremme dialog og utveksling. I tillegg til det jobber vi mot myndighetene for å skape bedre forståelse for arbeidsinnvandrernes situasjon og utfordringer de møter i Norge.Opptak av konferansen finner du her:

Comments


bottom of page