top of page

Arbeidstilsynet tar ikke mot klager fra polske arbeidstakere

Oppdatert: 12. mai 2023

MiA har gjentatte ganger tatt opp med Arbeidstilsynet at de må åpne opp igjen klagemulighetene for polske arbeidstakere. Arbeidstilsynet svarer at mulighetene for å klage på polsk finnes, men når MiAs polskspråklige prosjektleder Zoja Ghimire sjekker, er det fortsatt ikke på nettsidene deres. Både MiA og flere polske organisasjoner opplever at Arbeidstilsynet ikke tar våre bekymringsmeldinger på alvor.


Her er lenke til vår artikkel i Klassekampen 29. april: https://klassekampen.no/artikkel/2023-04-29/debatt-arbeidsrettigheter-for-alle


Nedenfor kan du lese vår oppsummering av saken.


Gjennom vårt prosjekt Polski Dialog (www.polskidialog.no) når vi flere tusen polske innvandrere med informasjon og veiledning om deres rettigheter og plikter i arbeidslivet. Som vi har pekt på i våre innlegg i Klassekampen, har Arbeidstilsynet gang på gang lagt ned tiltak på polsk som gjorde det mulig for polskspråklige å kontakte etaten og tipse om brudd på AML. Dette er en gruppe som er mye mer utsatt for arbeidslivskriminalitet og sosial dumping enn norske arbeidstakere.


Arbeidstilsynet oppga at grunnen til at de la ned tipstjenesten var for mange henvendelser som kom inn etter at arbeidstilsynet publiserte et tipsskjema på polsk i januar, ifølge Arbeidstilsynet selv i Klassekampen: https://klassekampen.no/artikkel/2023-03-25/debatt-ja-vi-vil-hore-fra-polakkene


Venstre stilte direkte spørsmål om dette i Stortinget i april, og fikk likelydende svar: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=93840


Arbeidstilsynet er altså fortsatt for opptatt til å ta imot henvendelser på polsk. Man kan kun ta kontakt på norsk eller engelsk. Polske innvandrere får ikke gratis tilbud om norskopplæring og samfunnskunnskap når de kommer til Norge, og er derfor sårbare for utnyttelse på arbeidsmarkedet. I tildelingsbrevet til Arbeidstilsynet 12.1.23. står det: "For å kunne ivareta samfunnsoppdraget sitt er det viktig at Arbeidstilsynet har tillit og troverdighet i offentligheten." Hvilken tillit og troverdighet har en institusjon som ikke tar imot klager fra en av de gruppene som er mest utsatt for overtramp i arbeidslivet, når det er dette Arbeidstilsynet faktisk skal arbeide målrettet for å bekjempe?Bildet er tatt Tania Dimas Pixabay.


bottom of page