top of page

14.10. SoCentral: Fullt hus og samtaler om økonomi på tvers - tema IFLYSLOW og innvandrerkvinner

Oppdatert: 20. okt. 2023

Denne konferansen om IFLYSLOW-temaer og verktøy var rettet mot migrantkvinner i Norge. Den var resultatet av to måneders arbeid i en arbeidsgruppe med medlemmer fra MiA og samarbeidende innvandrerorganisasjoner som SSK (somaliske kvinner) polsk nettverk, Natural Therapies, og EMI/ OXLO, Oslo kommune.


Vi strukturerte programmet rundt IFLYSLOW-temaene personlig økonomi/familieøkonomi, juridiske avtaler, entreprenørskap og sparing/investering, og fikk pro bono-foredrag fra fire advokater og partnere fra Advokatfirma Nierzwicki & Bluszko AS, Natural Therapies og Katarzyna Ramberg fra NOVUM Økonomi AS, samt flere eksperter som frivillig delte sine kunnskaper om investeringer/verdihåndtering, familieøkonomi og personlig økonomi.


Etter lunsj organiserte vi workshoper om de fem temaene, og diskusjonene i alle gruppene var engasjerende og livlige. Her møttes fagpersoner og innvandrere på tvers til kunnskapsutveksling og erfaringsdeling, og alle deltakerne var svært fornøyde med konferansen.


Samra Akthar, politisk sekretær for Arbeids- og inkluderingsministeren, holdt tale på konferansen og snakket om betydningen av å lære om økonomisk kompetanse for målgruppen, og om regjeringens arbeid på feltet. Den nyvalgte Høyre-politikeren fra byrådet i Oslo, Arina Sheikh, holdt en tale om viktigheten av å anerkjenne denne gruppens ressurser og deres behov for kompetanse, slik IFLYSLOW adresserer. De 51 deltakerne var innvandrerkvinner, flyktningkonsulenter fra flere kommuner, ansatte på flere NAV-kontorer, lærere, representanter fra internasjonale helsegrupper og flere innvandrerorganisasjoner og enkeltpersoner.


IFLYSLOW er et Erasmus + prosjekt og sjamarbeidspartnerskap med partnere fra Belgia, Malta, Norge, Spania og Østerrike, delfinansiert av EU. Du vil finne nyttige verktøy og apper for læring av grunnleggende økonomi på flere språk her: iflyslow.com


Ansvarsfraskrivelse: Denne artikkelen er MiAs ansvar, og EU kan ikke holdes ansvarlig for denne informasjonen eller bruken av den.
Comments


bottom of page