top of page

1.mai - like rettigheter for alle!

I kjølvannet av Norwegian Dream tok MiA opp problemstillingen at polske arbeidsinnvandrere, den største innvandrergruppen i Norge, ikke har noen kanal inn til Arbeidstilsynet for å melde inn brudd på AML og arbeidslivskriminalitet på polsk. Denne gruppen får ikke gratis tilbud om norsk og samfunnskunnskap, selv om flere arbeider i Norge i flere år, og yter en stor og nødvendig innsats i norsk arbeidsliv. Dessverre utsettes flere av dem for arbeidslivskriminalitet,- ved at de ikke blir registrert i lovpålagte registre, lav lønn (ikke overtidstillegg osv) og manglende oppfølging ved yrkesskader. Dette rammer både arbeidsinnvandrere og deres familier hardt, og skaper et todelt arbeidsmarked i Norge. Tenk litt på dette: Skal Norges velstand være basert på utnyttelse av innvandret arbeidskraft? MiA og flere polske organisasjoner og nettverk kjemper for at Arbeidstilsynet skal innføre en meldetjeneste på polsk, og at denne gruppen også skal få tilgang til opplæring i norsk- og samfunnskunnskap. Se vår artikkel i Klassekampen 29.4.:


Comentários


bottom of page