top of page

Hjem / Om oss / Ansatte

Hvem jobber i MiA?

MiA har i over 20 år levert opplæring og veildning knyttet til fagnorsk og utviklingsarbeid i næringslivet knyttet til mangfold, arbeidsmiljø, ledelse og kompetanseutvikling.

 

MiAs har en mangfoldsprofil blant våre ansatte. Dette ser vi som viktig både internt i organisasjonen og overfor kunder og brukere av våre tjenester og partnere for å sikre nyskapning og vekst. MiA har et faglig sterkt multikulturell team med ansatte fra ulike deler av verden, som har kompetanse innenfor pedagogikk, sosiologi, statsvitenskap, psykologi, ledelse og sosialøkonomi.

Vi har språkkompetanse innenfor norsk, engelsk, vietnamesisk, somalisk, swahili, tysk, italiensk, hausa, urdu, spansk og hindi.

Våre ansatte

Ansatte

person-icon-png-4.jpg

J. Robin Waaler

J. Robin Waller er utdannet sosialøkonom (UiO) og MBA Insead (Frankrike). Han er styreleder/medlem og involvert i flere oppstarts- og tidlig fase selskaper, samt flere års internasjonal næringslivserfaring (stratergi, forretningsutvikling, salg, leder i næringslivet og gjennom mange år innen ledelses organisasjons- og lederutvikling og innovasjon. 

person-icon-png-4.jpg

Eli Kristin Langset

Eli K. Langset er arbeids- og organisasjonssosiolog, fra UiO med praktisk pedagogisk kompetanse, og erfaring fra flere utrednings -og formidlingsoppdrag, for offentlige myndigheter (kommunale og statlige) og samarbeid med private virksomheter. Hun har også erfaring med ledelse av samarbeidsprosjekter mellom større organisasjoner som blant annet KS, NHO, LO og Virke. Hun har blant annet ledet et prosjekt i KS rettet mot introduksjonsprogrammet for innvandrere og flyktninger.

 

Langset har engasjert seg innen feltet minoriteter og arbeidsliv, og vært faglig ansvarlig for høyskolekurs innen feltet, i samarbeid med Folkeuniversitetet og HiO. Hun har flere års ledererfaring fra flerkulturelt prosjektarbeid, og har spesialisert seg innenfor prosjektutvikling, kartleggingsarbeid og evaluering av virksomheter og tiltaket. 

person-icon-png-4.jpg

Fatima Berg 

Prosjektmedarbeider fatima[alfakrøll]mangfold.no

Fatima Berg er prosjektmedarbeider med bachelorgrad i statsvitenskap og psykologi, med mellomfag i sosiologi fra Laurentian University i Canada.

 

Fatima har diverse kurs knyttet til flerkulturell brobygging og formidling, blant annet brobygger- og -linkarbeiderkurs (2014), samt ICDP (2014). Hun har også opparbeidet seg erfaring med kulturell informasjons formidling gjennom arbeid med International Organization for Migration.

 

Fatima har også holdt foredrag for MiA vedrørende arbeid og inkludering blant minoritetskvinner. 

person-icon-png-4.jpg

Saara Pakarinen

Prosjektmedarbeider saara[alfakrøll]mangfold.no 

Pakarinen er lærer i fagnorsk. Cand.mag. med mellomfag i kriminologi fra UiO. Hun har flere års arbeidserfaring fra den finske ambassade i Oslo. Har arbeidet med prosjekter for minoritetskvinner og arbeidsliv. 

person-icon-png-4.jpg

Violet Welli

Prosjektmedarbeider 

violet[alfakrøll]mangfold.no 

Violet Weli, lærer med utdanning fra Canada, og flere års erfaring fra undervisning av voksne og i arbeidsnorsk for personer med minoritetsbakgrunn.

 

Hun har bachelor of science i buisness education fra River State University of science and technology i Nigeria. Med videreutdanning i engelsk som andrespråk fra University of Western Ontario, med mellomfag i bedriftsøkonomi og- markedsføring. Welli, har selv erfaring med flytting til flere land knyttet til arbeidskarriere, og integrering av familien i nye kontekster.

person-icon-png-4.jpg

Rolf Undset Aakervik

Rolf har bl.a. utdanning som migrasjonspedagog og arbeidsledelse og har mange års erfaring som faglig tillitsvalgt. Han holder foredrag, forelesninger og gir veildedning.

 

Han var leder av MiA fra opprettelsen i 1999 - 2004. Før dette arbeidet han med forskning og utviklingsarbeid og var prosjektleder blant annet ved Arbeidsforskningsinstituttet, AFI, Røde kors og Statens Ressurs- og voksenopplæringssenter innen feltet innvandrere og arbeidsliv. Han har publisert flere forskningsrapporter, bøker og hefter.  

person-icon-png-4.jpg

Gunnhild Aakervik

Pedagogisk ansvarlig gunnhild[alfakrøll]mangfold.no

Gunnhild er lektor i ernæring, helse og miljøfag, har flerkulturell pedagogikk, er norsklærer og har lang erfaring fra solidatitets- og bistandsarbeid og prosjektansvar for flere europeiske prosjekter.

 

Tidligere arbeidet hun i voksenopplæringen i kommunal regi og blant annet ledet kvinneundervisning i en bydel i Oslo. Hun holder mellomlederkurs, foredrag om kulturforståelse, ernæring og arbeidsrettet norskopplæring.

 

I flere år har hun organisert opplæringsprosjekter i arbeidslivet og undervisning i introduksjonsprogram og kvalifiseringsprogram, og har publisert ernæringsbøker for arbeid på sykehjem og hjemmetjeneste, og lærebøker og arbeidshefter for språk- og fagopplæring for minoritetsspråklige voksne, se www.fagnorsk.no

person-icon-png-4.jpg

Ingeborg Vardøen

Vardøen har i mange år arbeidet med somaliske prosjekter. Hun har bidratt som fagperson i flere konferanser og til bokprosjekter, og har høy kompetanse på feltet.

 

Ingeborg har vært solid anker i MiAs undervisning for deltakere i introduksjonsprogrammet på Grünerløkka i mange år. 

person-icon-png-4.jpg

Fahila Nawas

Lærer

Fahila Nawaz har flere års erfaring som lærer og skole-hjem koordinator ved Linderud skole, og ansvarlig for hjem-skole samarbeid knyttet til MIR. Hun har arbeidet for MiA i flere år med undervisning knyttet til KVP ved NAV Grunerløkka.

person-icon-png-4.jpg

Safia Y. Abdi

Er ekstern konsulent og samarbeidspartner for MiA. Abdi Haase ble i oktober 2014, utdelt prisen for St. Olavs orden, Ridder av 1.klasse for hennes arbeid for integrering, kulturforståelse og likeverd i det mangfoldige Norge. 

Ansatte

Styret

Styrets leder

Jan Robin Whaaler

Styremedlem

Ingebjørg Gram (Folkeuniversitetet)
Rolf Undset Aakervik (Stifter)
Whyn Lam (Stifter)
Ariana Fernandes Guilherme (HiOA)
Erik Hagen (Vin- og brennevinsarbeidernes forening)

Varamedlem

Tom Solberg (Höegn LNG)
Tarik Demirovic (Frontica)
Famara Alieu Sanyang 

Styret

Kontakt oss

Stiftelsen Mangfold i Arbeidslivet

Besøksadresse:
SoCentral, Øvre Slottsgate 3, 0157 Oslo 

Postadresse:

PB 4634 Sofienberg, NO-0506 Oslo

Telefon: (+47) 93 41 15 76

E-post daglig leder: eli[alfakrøll]mangfold.no

Org.nr.: 983 827 063
Kontonr.: 1645.01.23726

bottom of page