top of page

Hjem / Om oss / Ansatte

Hvem jobber i MiA?

MiA har i over 20 år levert opplæring og veildning knyttet til fagnorsk og utviklingsarbeid i næringslivet knyttet til mangfold, arbeidsmiljø, ledelse og kompetanseutvikling.

 

MiAs har en mangfoldsprofil blant våre ansatte. Dette ser vi som viktig både internt i organisasjonen og overfor kunder og brukere av våre tjenester og partnere for å sikre nyskapning og vekst. MiA har et faglig sterkt multikulturell team med ansatte fra ulike deler av verden, som har kompetanse innenfor pedagogikk, sosiologi, statsvitenskap, psykologi, ledelse og sosialøkonomi.

Vi har språkkompetanse innenfor norsk, engelsk, vietnamesisk, somalisk, swahili, tysk, italiensk, hausa, urdu, spansk og hindi.

Våre ansatte

Ansatte

person-icon-png-4.jpg

Ayesha Khan

Ayesha Khan har utdanningsbakgrunn innen sosialantropologi, og årsstudium i undervisning i grunnleggende ferdigheter for voksne. Ayesha har flere års erfaring fra Oslo kommune innenfor offentlig forvaltning, rådgivning og veiledning for flyktninger, innvandrerkvinner i ulike tiltak samt frivillige lag og foreninger. 

Hun kjenner sivil sektor meget godt gjennom flere års frivillig engasjement i alt fra skole, idrett, moske og kvinnegrupper, både fra minoritets- og majoritetsperspektivet. Ayesha holder foredrag om temaer innen mangfold, integrering og innvandrerkvinner i arbeid. 

I MiA arbeider hun mest med kursing i digital kompetanse for voksne innvandrere, arbeidslivskompetanse, karriereveiledning,  integrering og inkludering gjennom ulike prosjekter rettet mot innvandrerkvinner og økonomi.

person-icon-png-4.jpg

Eli Kristin Langset

Eli K. Langset er sosiolog, lektor og daglig leder i Mangfold i arbeidslivet. Hun er cand.polit. i sosiologi fra UIO, videreutdanning i små samfunn og arbeidsmigrasjon fra Island og Balearene, praktisk pedagogisk utdanning fra USØ og digitalisering fra Oslo Met. Eli har erfaring med prosjektledelse for offentlig sektor, kompetanseutvikling i privat sektor, og arbeider med prosjekter på flere nivåer om læring, mangfold og inkludering. Hun er prosjektansvarlig for Erasmus + prosjekter om økonomi for migranter, forebygging av ekstremisme mm, og deltar i referansegrupper for pågående forskning på inkluderingsfeltet, samt Forum for inkluderingsvirksomheter i Virke. 

person-icon-png-4.jpg

Zoja Ghimire

Zoja Ghimire har mastergrad i psykologi, spesielt interessert i tverrkulturell psykologi og mangfold. Hun har mange års yrkeserfaring i arbeid med barn og voksne rammet av sykdom, funksjonsnedsettelser eller alvorlige livskriser. Zoja har opparbeidet sin erfaring i sitt hjemland Polen, og fra India, Storbritannia og Norge. Siden 2000 har hun vært tilknyttet frivillig sektor. Zoja studerte ledelse av ikke-statlige organisasjoner, og siden 2019 har hun ledet prosjektet "Polski Dialog" i Mangfold i arbeidslivet. Hun er medlem av flerkulturelt råd i Viken fylkeskommune, et fagråd for innvandrerhelse i Helsedirektoratet og er med i IMDIs referansegruppe for å styrke sivilsamfunnets rolle på integreringsfeltet.

 

Z wykształcenia psycholożka, szczególnie zainteresowana psychologią międzykulturową i różnorodnością społeczną. Od wielu lat zaangażowana społecznie w działania wyrównujące szanse osób z grup mniejszościowych do godnego życia. 
Ma wieloletnie doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi i dorosłymi, których dotknęły choroby, niepełnosprawność czy poważne kryzysy w życiu. Zdobywała je w Polsce, skąd pochodzi, w Indiach, Wielkiej Brytanii i Norwegii.
Od 2000 roku związana jest z sektorem pozarządowym, gdzie do tej pory udziela się wolontaryjnie. Studiowała zarządzanie organizacjami pozarządowymi, a od 2019 roku kieruje projektem „Polski Dialog”. Jest członkinią wielokuturowej rady w województwie Viken, specjalistycznej rady ds zdrowia imigrantów przy Głównym Urzędzie ds Zdrowia i udziela się w w grupie referencyjnej przy Głównym Urzędzie ds Różnorodności i Integracji ​​mającej na celu wzmocnienie roli społeczeństwa obywatelskiego w dziedzinie integracji.
Prywatnie mama i żona. Jej pasją jest podróżowanie, poznawanie nowych ludzi i kultur oraz joga. 

person-icon-png-4.jpg

Saara Pakarinen

Prosjektmedarbeider saara[alfakrøll]mangfold.no 

Saara Pakarinen arbeider som kursdesigner og bedriftslærer for Mangfold i Arbeidslivet. Hun har en cand.mag.-grad fra Universitetet i Oslo og har blant annet kriminologi, befolkningsstatistikk og norsk som andrespråk i fagkretsen.
Pakarinen har en spesiell interesse for digitale ferdigheter og samfunnsdeltakelse. Saara arbeider med flere internasjonale prosjekter for MiA, blant annet knyttet til læring av språk og digitale ferdigheter, og hennes kurs har mottatt positive tilbakemeldinger fra deltakere fra forskjellige bakgrunner og kulturer.

person-icon-png-4.jpg

Siri Opsal

Siri Opsal har en bachelorgrad i statsvitenskap fra Hamline University i St. Paul, Minnesota og en mastergrad i statsvitenskap med fordypning i migrasjons- og integreringspolitikk fra Universitetet i Tromsø- Norges arktiske universitet der hun studerte somaliske flyktningers integreringsprosessen i Norge og USA. Hun har tidligere arbeidet med demokratiutvikling i Sentral- og Øst-Europa og politisk kampanjearbeid i USA. Siri arbeider som veileder i MiA, og underviser i digitale og grunnleggende ferdigheter. Siri arbeider med et internasjonalt prosjekt om e- mentoring for arbeidsledig ungdom. 

person-icon-png-4.jpg

Safia Y. Abdi

Er ekstern konsulent og samarbeidspartner for MiA. Abdi Haase ble i oktober 2014, utdelt prisen for St. Olavs orden, Ridder av 1.klasse for hennes arbeid for integrering, kulturforståelse og likeverd i det mangfoldige Norge. 

person-icon-png-4.jpg

Violet Welli

Prosjektmedarbeider 

violet[alfakrøll]mangfold.no 

Violet Weli arbeider som prosjektveileder hos stiftelsen Mangfold i Arbeidslivet. Hun har tatt lærerutdanning i engelsk som andrespråk i Canada, og har lang erfaring med å undervise voksne med minoritetsbakgrunn. Violet har også tatt bachelor of science i business education i Nigera. Hun tar nå bachelor i sosialt arbeid på deltid. Violet har arbeidet mye med foreldre og barn med minoritetsbakgrunn, og er utvalgsmedlem i FUG.

Ansatte

Styret

Styrets leder

Whyn Lam

Styremedlem

Ingebjørg Gram (Folkeuniversitetet)
Ariana Fernandes Guilherme (HiOA)
Erik Hagen (Vin- og brennevinsarbeidernes forening)
Rolf U. Aakervik

Styret

Kontakt oss

Stiftelsen Mangfold i Arbeidslivet

Besøksadresse:
SoCentral, Øvre Slottsgate 3, 0157 Oslo 

Postadresse:

PB 4634 Sofienberg, NO-0506 Oslo

Telefon: (+47) 93 41 15 76

E-post daglig leder: eli[alfakrøll]mangfold.no

Org.nr.: 983 827 063
Kontonr.: 1645.01.23726

bottom of page