Stiftelsen Mangfold i Arbeidslivet (MiA)

MiA er en privat ideell stiftelse med formål om å påvirke utviklingen av et mangfoldig arbeidsliv der alle skal være inkludert og få like muligheter uavhengig av etnisk, religiøs og kulturell bakgrunn, alder, kjønn, funksjonsnedsettelse og seksuell orientering.

Nyheter

Innlegg kommer snart
Følg med videre...

Tjenester

Vi har erfaring med å jobbe med store og mellomstore bedrifter som søker en komparativ konkurransefordel gjennom mangfoldsutvikling og mangfoldsstrategi.

Konferanser og kurs

MiA tilbyr flere konferanser, kurs og seminarer som kan bedre forståelsen og utviklingen av et mangfoldig konkurransedyktig arbeidsstab.

Publikasjoner

Her finner du aktuelle bøker fra MiAs medarbeidere  

Kontakt oss

Stiftelsen Mangfold i Arbeidslivet

Besøksadresse:

SoCentral, Øvre Slottsgate 3, 0157 Oslo 

Postadresse:

PB 4634 Sofienberg, NO-0506 Oslo

Telefon: (+47) 93 41 15 76

E-post daglig leder: eli[alfakrøll]mangfold.no

Org.nr.: 983 827 063
Kontonr.: 1645.01.23726

© 2021 Mangfold i Arbeidslivet

Levert av Mint Media AS