top of page

Stiftelsen Mangfold i Arbeidslivet (MiA)

MiA er en privat ideell stiftelse med formål om å påvirke utviklingen av et mangfoldig arbeidsliv der alle skal være inkludert og få like muligheter uavhengig av etnisk, religiøs og kulturell bakgrunn, alder, kjønn, funksjonsnedsettelse og seksuell orientering.

I et møte

Tjenester

Vi har erfaring med å jobbe med store og mellomstore bedrifter som søker en komparativ konkurransefordel gjennom mangfoldsutvikling og mangfoldsstrategi.

Å gi en presentasjon

Konferanser og kurs

MiA tilbyr flere konferanser, kurs og seminarer som kan bedre forståelsen og utviklingen av et mangfoldig konkurransedyktig arbeidsstab.

Forske og skrive

Publikasjoner

Her finner du aktuelle bøker fra MiAs medarbeidere  

Kontakt oss

Stiftelsen Mangfold i Arbeidslivet

Besøksadresse:

SoCentral, Øvre Slottsgate 3, 0157 Oslo 

Postadresse:

PB 4634 Sofienberg, NO-0506 Oslo

Telefon: (+47) 93 41 15 76

E-post daglig leder: eli[alfakrøll]mangfold.no

Org.nr.: 983 827 063
Kontonr.: 1645.01.23726

bottom of page