MiA har stand på Norskkonferansen til KompetanseNorge 5.-6. april 2017, på Ullevål stadion.Vi vil vise endel aktuelle fagbøker, og være tilgjengelig for samtaler om våre modeller for undervisning i fagnorsk i virksomheter,

og andre prosjekter knyttet til mangfold.

Velkommen innom!