Vellykket minikonferanse om mentorordninger for unge med minoritetsbakgrunn
06-11-2015 14:35:30
http://www.mangfold.no/images/stories/com_form2content/p1/f15/4.jpgDen 15.10. fikk MiA besøk av Maria Rocha fra organisasjonen RH 50+ Senior Executives Association, og arrangerte i den forbindelsen en konferanse med vekt på erfaringsdeling og dialog om mentorordninger som en støtte for unge med minoritetsbakgrunn som står i fare for å falle ut av utdanning og jobb. Vi ønsket også rette søkelyset på seniorers mulige rolle i slike opplegg. 

Disse temaene ble belyst av minoritetsrådgiver ved Kuben videregående skole, Ellen M. Sletten, Rahman Chaudhry, Elevorganisasjonen og Roger Moen fra Senter for seniorpolitikk. Anette Pollen fra Virke, Sherry Hakimnejad fra Kompass&CO ogTarik Demirovic, visepresident i salg og markedføring i Frontica, bidro med perspektiver på arbeidslivets syn på unges potensiale i arbeidslivet, og hvilken egenskaper som var viktig å fremme. 

Vi hadde også innlegg av politikeren Andreas Halse, som sitter i bystyret for Oslo Arbeiderparti.

Til slutt var det en debatt der Morten Sonniks fra IMDi deltok som faglig bidragsyter og Rahman Chadhry. Følgende poliitikere deltok: Shoaib Sultan fra MDG, Martin Henrikaen fra AP og Sivash Mobasheri fra Rødt.

MiA takker deltakere og innledere for spørsmål, innlegg og interessante perspektiver som vi sil ta med oss i det videre arbeidet! 

Ta gjerne kontakt med om du ønsker å arbeude videre med dette temaet! 

Denne konferansen var mulig takket være EØS-midler og bidrag fra EMI, Oslo kommune.

Ingjerd Haugen fra UDI og Channeh Maram Joof fra EMO orienterte om hva slike midler kan nyttes til. 

Innleggene finner du her:


The Mentoring project in Lisbon, ved Maria Rocha, CEO 50 + Lisboa

Hva slags oppfølging trenger ungdom? ved Rahman Chaudhry, fylkesleder Elevorganisasjonen

Betydningen ev mentorer og nettverk i næringslivet for å få jobb, ved Anette Pollen, rådgiver, Virke

Hva har minoritetsungdom behov for? ved minoritetsrådgiver Ellen M. Sletten, Kuben videregående skole

Hva kan seniorer bidra med for å inkludere ungdom med minoritetsbakgrunn i arbeidslivet? ved Roger Moen, Fagsjef Senter for Seniorpolitikk

Presentasjon av Engage prosjektet, ved Eli K. Langset, Stiftelsen Mangfold i Arbeidslivet