Mangfoldsprosjekter

Mangfoldscharteret - OXLO Buisness Charter (2013)
Stiftelsen Mangfold i Arbeidslivet har samarbeidet med Global Forums om å rekruttere bedrifter til å skrive under Mangfoldscharteret og og å utforme Oslo Breakfast Club, hvor det arrangeres frokostseminarer for virksomheter som har tilsluttet seg til mangfoldscharteret. 

Mangfoldscharteret skal forsterke arbeidet for et mangfoldig næringsliv i Oslo- regionen. Charteret skal bidra til at man ser på mangfold som en ressurs i stedet for en byrde. Hensikten er å bidra til imøtekommende og inkluderende arbeidsplasser i Oslo-regionen, hvor folk har like muligheter uavhengig av etnisk, religiøs og kulturell bakgrunn, samt alder, kjønn, funksjonsnedsettelse og seksuell orientering.

Les OXLO Business Charter her

Metodeutprøving Ny sjanse - IMDI (2010)
På oppdrag fra IMDI gjennomførte stiftelsen Mangfold i Arbeidslivet tre metodeutprøvningsprosjekter for Ny-sjanse programmet, som et tiltak som skal øke sysselsettingen blant innvandrere. Resultatet ble en veileder som gir insikt i gode metoder for veiledning av personer med flerkulturell bakgrunn. 

Metodene som ble utprøvd i prosjektene var i forbindelse til rekruttering av hjemmeværende kvinner, veiledningsmetodikk og bruk av rekrutteringsbyrå i formidling av deltakere til arbeid. For å få mer kunnskap om ulike metoder som er benyttet i flerkulturelle veiledningssituasjoner, ble det også gjennomført en kartlegging av to veiledningsmetoder i tre Ny sjanse-prosjekter:
- LØFT-metodikken (løsningsfokusert tilnærming) og 
- Motivational Interviewing/Motiverende samtale (MI), også kalt endringsfokusert veiledning
Les rapportene IMDI har lagt ut her
Mangfoldsspeilet
Mangfoldsspeilet er et prosessverktøy som skal styrke ledernes kompetanse og å bidra til å skape enmer inkluderende arbeidsplass. Mangfoldsspeilet bygger på ansattes medvirkning og er et verktøy for å utvikle likeverdige tjenester i praksis. Stiftelsen Mangfold i Arbeidslivet har samarbeidet med flere virksomheter i Oslo kommune om mangfoldsspeilet for deres tjenester. 
Les om Mangfoldsspeilet (verktøyet) her
www.mangfoldsspeilet.no


Pakistanske kvinner inn i pleie og omsorgsektoren
Prosjektledelse av Opplæring av pakistanske kvinner til arbeid i helse-, pleie- og omsorgstjenester. Prosjektet er myntet på å rekrutter og utvikle kompetanse hos pakistanske kvinner til arbeid særlig i pleie- og omsorgstjenester. Partnere er fra Opplæringsetaten i Oslo kommune, tre bydeler i Oslo, University of Salford i Manchester og bydelen Rochdale i Greater Manchester, Asian Women Project i Nottingham og Foreningen Nydansker i København.

Les rapporten her 
Improving economic and social integration of Pakistani immigrant woman