Stiftere
Stiftelsen Mangfold i Arbeidslivet (MiA) ble opprettet i september 1999, og registrert som stiftelse september 2002. MiA ble stiftet på basis av erfaring med "Innvandrere og bedriftsutvikling (IBU)", som startet som et aksjonsforskningsprosjekt på Arbeidsforskningsinstituttet fra 1990 til 1993. IBU fortsatte som selvstendig prosjekt på Oslo Røde Kors internasjonale senter (ORKIS), og på Statens Ressurs- og Voksenopplæringssenter (SRV) fra 1997 - 1999. 

Firmaer som står bak MiA 

 • Ringnes
 • Arcus AS
 • Norges Røde Kors
 • Shell
 • ISS
 • MiA AS
 • Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforbund
 • Folkeuniversitetet
 • Nedre Glomma kurs og kompetansesenter
 • Hero AS
 • Idrettsforbundet
 • Oslo Sporveier AS
 • Coop